MANİSA İLİ YUNUSEMRE İLÇESİ 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARI YAPIMI

MANİSA İLİ YUNUSEMRE İLÇESİ 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARI YAPIMI
MANİSA İLİ YUNUSEMRE İLÇESİ 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARI YAPIMI
MANİSA İLİ YUNUSEMRE İLÇESİ 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARI YAPIMI
MANİSA İLİ YUNUSEMRE İLÇESİ 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARI YAPIMI
MANİSA İLİ YUNUSEMRE İLÇESİ 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARI YAPIMI

MANİSA İLİ YUNUSEMRE İLÇESİ 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARI YAPIMI - 22.06.2018

Manisa İli Yunusemre İlçesi Gürle Toplu Konut alanı için öncelikle analiz çalışmaları yapılıp daha sonra sentez çalışması yapılmıştır. Doğal yapı analizleri ve çevre ilişkileri analizlerinin yanında Çevre Düzeni Planı, Nazım ve Uygulama İmar planlarının da analizleri yapılmıştır. Doğal yapı analizlerinden Eğim, Bakı, Eş yükselti analizlerinin yanında alanın rölyef ve kesitleri çıkartılarak 3 boyutlu arazi modellemeleri yapılmıştır.