NELER YAPIYORUZ

PLANLAMA

- Çevre Düzeni Planları

- Nazım / Uygulama İmar Planları

- Koruma Amaçlı İmar Planları

- Mevzii İmar Planları / Master Planlar

- Plan Değişiklikleri/Afet Eylem Planları

- Analiz, Tespit ve Arazi Çalışmaları

	PLANLAMA

KENTSEL TASARIM

- Kentsel Tasarım Rehberi

- Kentsel Tasarım Projeleri

- 3 Boyutlu Modelleme 
	KENTSEL TASARIM

KENTSEL DÖNÜŞÜM

- Hak Sahipliliği Tespitleri

- Değerleme/İcmal Föyleri

- Fizibilite Raporları

- Üst Ölçekli Kentsel Dönüşüm Master Planı

- Uzlaşma/Anlaşma Çalışmaları

- Riskli Alan / Riskli Yapı Tespitleri

	KENTSEL DÖNÜŞÜM

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

- Veri Analizi Ve Cbs Sistemlerine Entegrasyonu

- Veri modelleme ve Rota Planlaması

- Konumsal Olan ve Olmayan Veriyi Toplama & İşleme
	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE DANIŞMANLIK

- Ekspertiz Hizmetleri

- Proje Geliştirme

- Arazi Geliştirme ve Yatırım Kararları

- Fizibilite Raporları

- Kamu ve Özel Sektör Danışmanlık Hizmetleri

	GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE DANIŞMANLIK

İNŞAAT YAPIM İŞLERİ

- Anahtar Teslim İnşaat İşleri

- Kaba - İnce İnşaat Yapım İşleri

- Kamu Altyapı ve Üstyapı İnşaat İşleri

- Yap & İşlet & Devret Modelli İnşaat İşleri

- Yap & Sat İnşaat İşleri


	İNŞAAT YAPIM İŞLERİ