MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARI YAPIMI

MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARI YAPIMI
MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARI YAPIMI
MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARI YAPIMI
MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARI YAPIMI
MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARI YAPIMI

MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARI YAPIMI - 1.05.2017

Manisa İli Kırkağaç İlçesi`nin kuzey kısmında yer alan yaklaşık 130.000 m² lik alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmaları tamamlanmıştır.